VII razred

KNJIŽEVNOST

Književnoteorijski termini:

Osnovne književnoteorijske i estetse osobine lirskog, epskog i

dramskog djela

Izbor tekstova:

Preporuka za lektiru:

Skender Kulenović, Gromovo đule

Petar Kočić, Izbor pripovjedaka

August Šenoa, Povjestice

JEZIK

Slovnica (Gramatika):

Glagoli (morfološke i leksičke osobine)

Pravogovor (Ortoepija):

Izgovor negacije uz glagolske oblike

Izgovor futura prvog

Pravopis (Ortografija):

Pisanje negacije uz glagolske oblike

Pisanje oblika u futuru prvom

KULTURA IZRAŽAVANJA

Pričanje s korištenjem elemenata kompozicije

Opisivanje dinamičnih i statičnih pojava u prirodi

Portret lika iz umjetničkog djela

MEDIJSKA KULTURA

Strip


     

Najnovije

Pretraga

Bošnjački kalendar

29. august 1189. - Izdanje povelje Kulina bana, najstariji državni dokument na bosanskom jeziku i također najstariji državni dokument kod svih južnoslavenskih zemalja.

26. oktobar 1377. - Tvrtko Kotromanić postaje prvi bosanski kralj. Krunisan je u Milama kod Visokog kao i svi ostali naši vladari.

25. novembar 1943. - Zasjedanje ZAVNOBiH i vraćanje državnosti Bosne. (Dan državnosti BiH)

09. januar 1992. - Dan kada je velikosrpska hunta ozvaničila početak genocidne agresije na Bosnu i Bošnjake.

01. mart 1992. - Proglašenje nezavisnosti Bosne od nametnute Jugoslavije. (Dan nezavisnosti BiH)

11. juli 1995. - Genocid u Srebrenici. Masovna, planski provedena ubistva zarobljenih bošnjačkih muškaraca i dječaka između 12 i 77 godina. Izvršile su ga „Vojska Republike Srpske“ pod komandom generala Ratka Mladića, kao i paravojna formacija „Škorpioni“, pod kontrolom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.