VI razred

KNJIŽEVNOST

Književnoteorijski termini:

Lirika - osnovna obilježja

Epika - osnovna obilježja

Osnovna stilska sredstva

Proza:

Oblici kazivanja

Fabula

Vrste epskih djela

Izbor tekstova:

Preporuka za lektiru:

Šukrija Pandžo, Samo još kosovi zvižduću

Branko Ćopić, Orlovi rano lete

Dinko Šimunović, pripovijetke u izboru

JEZIK

Slovnica (Gramatika):

Rečenica (jednostavna: neproširena, proširena)

Subjekt, predikat i dodaci

Promljenjive i nepromjenjive vrste riječi

Morfološka karakteristika promjenjivih i nepromjenjivih vrsta

riječi i Temeljne gramatičke kategorije

Pravogovor (Ortoepija):

Izgovaranje stranih riječi

Pravopis (Ortografija):

Pisanje velikog slova u višečlanim geografskim pojmovima

Pisanje prisvojnih pridjeva izvedenih od vlastitih imenica

Pisanje superlativa

KULTURA IZRAŽAVANJA

Pričanje hronološkim slijedom

Pričanje izmišljenog događaja i doživljaja

Opisivanje (interijer i eksterijer)

Portret

Izvještavanje o stvarnom ili izmišljenom događaju

MEDIJSKA KULTURA

Pozorište

Glumac, uloga, lik


     

Najnovije

Pretraga

Bošnjački kalendar

29. august 1189. - Izdanje povelje Kulina bana, najstariji državni dokument na bosanskom jeziku i također najstariji državni dokument kod svih južnoslavenskih zemalja.

26. oktobar 1377. - Tvrtko Kotromanić postaje prvi bosanski kralj. Krunisan je u Milama kod Visokog kao i svi ostali naši vladari.

25. novembar 1943. - Zasjedanje ZAVNOBiH i vraćanje državnosti Bosne. (Dan državnosti BiH)

09. januar 1992. - Dan kada je velikosrpska hunta ozvaničila početak genocidne agresije na Bosnu i Bošnjake.

01. mart 1992. - Proglašenje nezavisnosti Bosne od nametnute Jugoslavije. (Dan nezavisnosti BiH)

11. juli 1995. - Genocid u Srebrenici. Masovna, planski provedena ubistva zarobljenih bošnjačkih muškaraca i dječaka između 12 i 77 godina. Izvršile su ga „Vojska Republike Srpske“ pod komandom generala Ratka Mladića, kao i paravojna formacija „Škorpioni“, pod kontrolom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.