V razred

KNJIŽEVNOST

Književnoteorijski termini:

Poezija:

Motiv i ideja

Ritam

Intonacija

Pjesnička slika

Proza:

Tema i ideja (na razini imenovanja)

Fabula (hronološki slijed događaja)

Lik (odnos među likovima)

Dramski elementi u književnom tekstu (dijalog, monolog)

Izbor tekstova:

Preporuka za lektiru:

Ivana Brlić-Mažuranić, Priče iz davnine

Narodne pripovijetke

Kemal Mahmutefendić, Roman o novčiću

Duško Radović, Izbor iz poezije

JEZIK

Slovnica (Gramatika):

Jednostavna rečenica (uočavanje funkcije riječi u rečenici)

Pridjevi (opisni, gradivni, prisvojni)

Glagoli i imenice (proširivanje znanja)

Pravogovor (Ortoepija):

Upravni i neupravni govor

Pravopis (Ortografija):

Upravni i neupravni govor

Veliko i malo slovo (proširivanje znanja)

Pisanje prisvojnih pridjeva

KULTURA IZRAŽAVANJA

Prepričavanje s promjenom gramatičkog lica

Pričanje zamišljenog događaja

Opisivanje (predmeta, likova, unutrašnji i vanjski opis, opis

krajolika)

Interpretativno čitanje

MEDIJSKA KULTURA

Film (proširivanje znanja)


     

Najnovije

Pretraga

Bošnjački kalendar

29. august 1189. - Izdanje povelje Kulina bana, najstariji državni dokument na bosanskom jeziku i također najstariji državni dokument kod svih južnoslavenskih zemalja.

26. oktobar 1377. - Tvrtko Kotromanić postaje prvi bosanski kralj. Krunisan je u Milama kod Visokog kao i svi ostali naši vladari.

25. novembar 1943. - Zasjedanje ZAVNOBiH i vraćanje državnosti Bosne. (Dan državnosti BiH)

09. januar 1992. - Dan kada je velikosrpska hunta ozvaničila početak genocidne agresije na Bosnu i Bošnjake.

01. mart 1992. - Proglašenje nezavisnosti Bosne od nametnute Jugoslavije. (Dan nezavisnosti BiH)

11. juli 1995. - Genocid u Srebrenici. Masovna, planski provedena ubistva zarobljenih bošnjačkih muškaraca i dječaka između 12 i 77 godina. Izvršile su ga „Vojska Republike Srpske“ pod komandom generala Ratka Mladića, kao i paravojna formacija „Škorpioni“, pod kontrolom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.