IV razred

POČETNO ČITANJE I PISANJE

Vježbe usavršavanja pisanja i urednosti rukopisa (prepisivanje, samostalne pismene vježbe, odgovori na pitanja, diktat)

KNJIŽEVNOST

Književnoteorijski termini:

Interpretacija književnog teksta

Tok radnje

Likovi

Vrste: bajka, basna, lirska pjesma

Izbor tekstova:

Preporuka za lektiru:

Mato Lovrak, Vlak u snijegu ili Družba Pere Kvržice

Ahmet Hromadžić, Patuljak vam priča

Jovan Jovanović Zmaj, Pjesme za djecu

JEZIK

Slovnica (Gramatika):

Imenice

Glagoli

Pridjevi (na razini prepoznavanja)

Predikat i subjekt (prepoznavanje)

Pravogovor (Ortoepija):

Skupovi ije/je

Pravopis (Ortografija):

Veliko slovo

Skupovi ije/je

Kratice

KULTURA IZRAŽAVANJA

Prepričavanje

Pričanje

Opisivanje

Poslovna komunikacija i dopisivanje

MEDIJSKA KULTURA

Film:

Dokumentarni - igrani

Crno-bijeli i film u boji.


     

Najnovije

Pretraga

Bošnjački kalendar

29. august 1189. - Izdanje povelje Kulina bana, najstariji državni dokument na bosanskom jeziku i također najstariji državni dokument kod svih južnoslavenskih zemalja.

26. oktobar 1377. - Tvrtko Kotromanić postaje prvi bosanski kralj. Krunisan je u Milama kod Visokog kao i svi ostali naši vladari.

25. novembar 1943. - Zasjedanje ZAVNOBiH i vraćanje državnosti Bosne. (Dan državnosti BiH)

09. januar 1992. - Dan kada je velikosrpska hunta ozvaničila početak genocidne agresije na Bosnu i Bošnjake.

01. mart 1992. - Proglašenje nezavisnosti Bosne od nametnute Jugoslavije. (Dan nezavisnosti BiH)

11. juli 1995. - Genocid u Srebrenici. Masovna, planski provedena ubistva zarobljenih bošnjačkih muškaraca i dječaka između 12 i 77 godina. Izvršile su ga „Vojska Republike Srpske“ pod komandom generala Ratka Mladića, kao i paravojna formacija „Škorpioni“, pod kontrolom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.