II razred

POČETNO ČITANJE I PISANJE

Usvajanje velikih i malih pisanih slova.

Vježbanje usavršavanja pisanja i urednosti rukopisa

KNJIŽEVNOST

Književnoteorijski termini:

Upoznavanje s osnovnim književnoteorijskim pojmovima

(tok radnje, lik, mjesto i vrijeme)

Čitanje naglas i čitanje u sebi

Prepričavanje

Izbor tekstova:

Preporuka za lektiru:

Branko Ćopić, Ježeva kućica

Nasiha Kapidžić Hadžić, Sjenica

Zvonimir Balog, Male priče o velikim slovima

JEZIK

Slovnica (Gramatika)

Rečenica (izjavna, upitna, usklična - prepoznavanje)

Riječ

Glas

Imenice (prepoznavanje)

Pravogovor i Pravopis (Ortoepija i Ortografija)

Osnovni interpunkcijski znaci

Uzvična i upitna rečenica.

KULTURA IZRAŽAVANJA

Prepričavanje

Pričanje događaja na temelju niza slika

Kulturna komunikacija

MEDIJSKA KULTURA

Televizija, Film, pozorište (upoznavanje)


     

Najnovije

Pretraga

Bošnjački kalendar

29. august 1189. - Izdanje povelje Kulina bana, najstariji državni dokument na bosanskom jeziku i također najstariji državni dokument kod svih južnoslavenskih zemalja.

26. oktobar 1377. - Tvrtko Kotromanić postaje prvi bosanski kralj. Krunisan je u Milama kod Visokog kao i svi ostali naši vladari.

25. novembar 1943. - Zasjedanje ZAVNOBiH i vraćanje državnosti Bosne. (Dan državnosti BiH)

09. januar 1992. - Dan kada je velikosrpska hunta ozvaničila početak genocidne agresije na Bosnu i Bošnjake.

01. mart 1992. - Proglašenje nezavisnosti Bosne od nametnute Jugoslavije. (Dan nezavisnosti BiH)

11. juli 1995. - Genocid u Srebrenici. Masovna, planski provedena ubistva zarobljenih bošnjačkih muškaraca i dječaka između 12 i 77 godina. Izvršile su ga „Vojska Republike Srpske“ pod komandom generala Ratka Mladića, kao i paravojna formacija „Škorpioni“, pod kontrolom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.